Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

 

 เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปปัจจุบัน พระครูเกษมสุทธิคุณ

 พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน

 

อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 7 พระครูวิมลประภากร ปภากโร (สมาน)

 พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2546

  

อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 6 พระครูถาวรจิตตาภิรักษ์ (พัว ถิรถิโต ยิ้วภู่)

พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2537 

   

อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 5 พระอธิการพวง พลธมฺโม

พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2528

 

อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 4 พระครูวิมลชินวัตร ทิพพวโส

พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2519

  

อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 3 พระอธิการยศ  เขมโร

พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2496

  

อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 2 พระอธิการอินทร์ กุมาโร

พ.ศ. 2466 - พ.ศ. 2481 

  

อดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 1 พระอาจารย์แหยม ไม่ทราบฉายยา 

พ.ศ. 2462 - พ.ศ. 2466

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์