Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

ลานไหว้พระ

ลานไหว้พระวัดพลมานีย์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดตรงข้ามกับศาลาปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจําวันเกิดปางต่างๆ เช่น พระประจำวันอาทิตย์ ได้แก่ ปางถวายเนตร พระประจำวันจันทร์ ได้แก่ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร พระประจำวันอังคาร ได้แก่ ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน พระประจำวันพุธ (กลางวัน) ได้แก่ ปางอุ้มบาตร พระประจำวันพุธ (กลางคืน) ได้แก่ ปางป่าเลไลยก์ พระประจำวันพฤหัสบดี ได้แก่ ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ พระประจำวันศุกร์ ได้แก่ ปางรำพึง พระประจำวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก พระประจำของผู้ที่ไม่ทราบวันเกิด ปางสมาธิเพชร หรือพระเกตุ รวมถึง พระพุทธรูปจำลองอดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 7 พระครูวิมลประภากร ปภากโร พระพุทธรูปจำลองอดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 6 พระครูถาวรจิตตาภิรักษ์ พระพุทธรูปจำลองอดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ พระพุทธรูปจำลองอดีตเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์ รูปที่ 4 พระครูวิมลชินวัตร ทิพพวโส พระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ พระพุทธรูปจำลองพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก พระ
พุทธรูปจำลองหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา พระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี  และพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือพระแม่กวนอิม ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระแม่กวนอิมซึ่งตั้งอยู่ที่ลานไหว้พระอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์