Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

ศาลาปฏิบัติธรรม

ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพลมานีย์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดตรงข้ามกับลานไหว้พระ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์