Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

มณฑป(วิหาร)ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดิน

มณฑป หรือวิหารประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 3 แผ่นดินวัดพลมานีย์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของศาลาปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก 3 ประเทศ ได้แก่ประเทศอินเดีย ประเทศพม่า และประเทศ
ไทย

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์