Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

พระอุโบสถ (หลังเก่า)

พระอุโบสถหลังเก่าวัดพลมานีย์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของวัด อยู่ตรงกลางระหว่างวิหารเทพเซียนประทานพรและพระอุโบสถหลังใหม่ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระประธานองค์เก่า คือหลวงพ่อพรหมจรรย์

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์