Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

พระอุโบสถ (หลังใหม่)

พระอุโบสถหลังใหม่วัดพลมานีย์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของวัด อยู่ด้านข้างพระอุโบสถหลังเก่า เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรธรรมกาย ซึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถหลังใหม่ และพระอุโบสถหลังใหม่นี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เช่นพิธีอุปสมบท พิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้น

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์