Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

 

สวนปลาธรรมชาติ

สวนปลาธรรมชาติของวัดพลมานีย์จะอยู่ในคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งอยู่ด้านข้างของวัดและจะมีศาลาทางเดินริมคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นเขตอภัยทานซึ่งให้ผู้ที่มาทำบุญสามารถให้อาหารปลาหรือปล่อยปลาได้ จะมีปลาจำนวนมากหลากหลายสายพันธ์ุ

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์