Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

ข้อมูลผลงานพระสงฆ์รายบุคคล

ค้นหาข้อมูลจาก :

ชื่อผลงาน : ปริญญาบัตร พุทธศาสตรบัณฑิต

รายละเอียด : ปริญญาบัตร พุทธศาสตรบัณฑิต พระครูเกษมสุทธิคุณ สนฺตจิตฺโต

วันที่ : 30 มี.ค. 2553

ชื่อพระสงฆ์ : พระครูเกษมสุทธิคุณ

ชื่อผลงาน : ปริญญาบัตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

รายละเอียด : ปริญญาบัตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระครูเกษมสุทธิคุณ สนฺตจิตฺโต

วันที่ : 20 เม.ย. 2554

ชื่อพระสงฆ์ : พระครูเกษมสุทธิคุณ

ชื่อผลงาน : อนุโมทนาบัตร ได้บริจาคพระพุทธรูป

รายละเอียด : อนุโมทนาบัตร ได้บริจาคพระพุทธรูปให้แก่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ : 1 ก.พ. 2552

ชื่อพระสงฆ์ : พระครูเกษมสุทธิคุณ

ชื่อผลงาน : อนุโมทนาบัตร ได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด : อนุโมทนาบัตร ได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

วันที่ : 7 ต.ค. 2552

ชื่อพระสงฆ์ : พระครูเกษมสุทธิคุณ

ชื่อผลงาน : อนุโมทนาบัตร ได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ

รายละเอียด : อนุโมทนาบัตร ได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ชุดพิเศษ

วันที่ : 2 ต.ค. 2556

ชื่อพระสงฆ์ : พระครูเกษมสุทธิคุณ


จำนวนทั้งหมด 6 ข้อมูล : จำนวนทั้งหมด 2 หน้า : หน้าที่ 1 [ 2 ] ถัดไป>>

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์