Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

ข้อมูลคณะกรรมการวัด

ค้นหาข้อมูลจาก :

ชื่อ - นามสกุล : นายเสมอ แสงหิรัญ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 90 หมู่ 1 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทร : 0810541200

ชื่อ - นามสกุล : นายสุชิน หุ่นอยู่

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 20/2 หมู่ 4 ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เบอร์โทร : 0891495595

ชื่อ - นามสกุล : นายปรีชา นำเจริญสมบัติ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 70/20 ซอยลาดกระบัง 54 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทร : 0891428192

ชื่อ - นามสกุล : นายอุดม บุญมา

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 19 ซอยลาดกระบัง 60 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทร : 0812141094

ชื่อ - นามสกุล : นายวิเชียร เฮงภู่เจริญ

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เบอร์โทร : 0893651495


จำนวนทั้งหมด 8 ข้อมูล : จำนวนทั้งหมด 2 หน้า : หน้าที่ 1 [ 2 ] ถัดไป>>

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์