Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

วัดพลมานีย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ในวันเสาร์ที่ ๑๓ และวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อนำรายได้ไปก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น กว้าง ๓๐ เมคร ยาว ๔๐ เมตร
งบประมาณการก่อสร้าง ๕๖ ล้านบาทเศษ (ห้าสิบหกล้านบาทเศษ)

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ยังขาดปัจจัยก่อสร้างจำนวน ๓๖ ล้านบาทเศษ (สามสิบหกล้านบาทเศษ)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในโครงการ ทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์