Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี

วัดพลมานีย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ และวันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
และขอเชิญท่านผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมจองเป็นเจ้าภาพ กองกฐิน เป็นกอง กองละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทต่อกอง)
แจ้งความประสงค์ได้ที่ ๐๒-๗๓๘๑๗๖๑ หรือ ๐๘๙-๔๘๗๕๒๘๘ และตามกำลังศรัทธาได้ทุกวัน ที่ สำนักงานส่วนกลางวัดพลมานีย์
เพื่อนำรายได้ไปก่อสร้างศาลาการเปรียญ (หลังใหม่) วัดพลมานีย์ เป็นอาคาร ๑ ชั้น กว้าง ๑๒ เมคร ยาว ๓๐ เมตร 
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๑๐ ล้านบาทเศษ (สิบล้านบาทเศษ)

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้าง ยังขาดจตุปัจจัยอีก
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์