Get Adobe Flash player

เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์


พระครูเกษมสุทธิคุณ

 

 

ขอเขิญร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมประเพณีลอยกระทง

วัดพลมานีย์ ขอเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมประเพณีลอยกระทง
กราบไหว้บูชาพระลอยน้ำ ๕ พี่-น้อง จำลองมาแต่ละจังหวัดให้ได้กราบไหว้บูชา
และนมัสการ สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ๓ แผ่นดิน ไทย-อินเดีย-พม่า
ประดิษฐาน ณ มนฑป ด้านบน (วิหาร) พร้อมถวายสังฆทาน ตามกำลังศรัทธา
ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมประเพณีลอยกระทงตามวันและเวลาดังกล่าว

 

 

วัดพลมานีย์ เลขที่ 22 หมู่ 2 ถนน ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 02 738 0840 Email : watphonmanilatkrabang@gmail.com
© 2019 วัดพลมานีย์